Sektorowy program operacyjny
Styczeń 10, 2010

Program PHARE 2002 PL02.06.05.04

Nasza firma skorzystała z programów unijnych co pozwoliło nam na szybszy rozwój i możliwość konkurowania z firmami o podobnym przekroju i nie tylko.

Firma skorzystała z programu PHARE 2002 na dofinansowanie urządzeń produkcyjnych.