Pianki standardowe trudnopalne

Wymagamia CM-2535 CM-3040 CM-3540
Gęstość pozorna k Irr ZACHEM 22,5-26,5 26,5-30,0 31
Proponowana gęstość pozorna [kg/m3] -1 kg +0,5 kg 23,5-25,5 33,5-35,5
Twardość, CLD [kpa] ZACHEM 3,6-4,9 3,6-4,9
Proponowana twardość, CLD [kpa] +0,3 kPa                kPa 3,2-3,8 3,7-4,3 3,7-4,3
Elastyczność przy obbiciu >= [0/0] 35 38 40
Odkształcenie trwałe <= Proponujemy poprawienie normy na odkształcenia trwałe 7 7 7
Wytrzymałość na rozciąganie >= [kpa] 90 90 90
Wydłużenie względne przy zerwaniu >= [0%] 90 90 90
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata grubości 6 6 6
Odporność na wielokrotne ściskanie; strata twardości <= Proponujemy obniżenie normy na utrate twardości 50 50 50
Palność wg BS 5852 :                  Part 2 : 1982 spełnia spełnia spełnia
Barwa* biała biała biała
Normy wysokości bloków po obcięciu górnej skóry [mm] 1200 1200 1200